Committee

Introducing the Organizing Committee of NEFMC 2018.

group1(From left) Aaron Tan Yan Hong, Lee Wei Hao Joel, Yoon SuA, Quek Su Lin Rachel, Elizabath Chin Xiao Wei, Daryl Teo Jun Rong, Karenza Anne Mosquera, Choo Yan Shuan Loraine, Ang Gim Teck Linus, Manan Mittal, Philis Ang, Ho Zhi Peng, Devika Rastogi, Goh Ju Chen Delphine and Ryan Quek Yew Hong.
(Not in picture) Low Sook Yin Summer & Toh Yue Feng

 

loraineNEFMC 2018 Project Director:
Choo Yan Shuan Loraine

elizabeth
NEFMC 2018 Vice Project Director:
Elizabeth Chin Xiao Wei

External Relations

summerNEFMC 2018 External Relations (Public Relations) Director:
Low Sook Yin Summer

linusNEFMC 2018 External Relations (Marketing) Director:
Ang Gim Teck Linus

yuefengNEFMC 2018 External Relations Executive:
Toh Yue Feng

devikaNEFMC 2018 External Relations Executive:
Devika Rastogi

mananNEFMC 2018 External Relations Executive:
Manan Mittal

rachelNEFMC 2018 External Relations Executive:
Quek Su Lin Rachel

suaNEFMC 2018 External Relations Executive:
Yoon SuA

Programmes

ryanNEFMC 2018 Programmes Director:
Ryan Quek Yew Hong

zhipengNEFMC 2018 Programmes Executive:
Zhi Peng

delphineNEFMC 2018 Programmes Executive:
Goh Ju Chen Delphine

darylNEFMC 2018 Programmes Executive:
Daryl Teo Jun Rong

Operations

philisNEFMC 2018 Operations Director:
Philis Ang

joelNEFMC 2018 Operations Director:
Lee Wei Hao Joel

karenzaNEFMC 2018 Operations Executive:
Karenza Anne Mosquera